Åsaka Rödjan, 461 95 Trollhättan, Tel: 0520-424300, Mob: 070-6574422